Ostoskori on tyhjä.

Toimitusehdot

Toimitusehdot

1 Tausta ja tarkoitus 

St1:n verkkosivusto (”Sivusto”) on tuotettu palvelemaan St1:n yritysasiakkaiden edustajia ja yksityisasiakkaita (”Käyttäjä”) tiedon hakuun tai St1:n tarjoamien palvelusuoritteiden ja tuotteiden hankkimiseen joko selaimen kautta tai hyödyntäen tätä tarkoitusta varten kehitettyjä mobiilisovelluksia (”Sovellus”). St1:n verkkosivustoon luetaan kuuluviksi www.st1.fi ohella myös muut St1 Oy:n operoimat verkkosivustot, kuten www.shell.fi. 

Sovelluksen käyttöön soveltuvat näiden Käyttöehtojen lisäksi kyseistä Sovellusta koskevat yleiset käyttöoikeusehdot jotka Käyttäjä hyväksyy ottaessaan Sovelluksen käyttöön. 

St1 luovuttaa Sivuston sisällön Käyttäjän käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä vastaa Sivustolla olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä ja sivuilta löytyvien linkkien sisältämästä materiaalista. St1 ei vastaa Sivustolta löytyvän tiedon käytön aiheuttamista vahingoista. 

Sivuston tai Sovelluksen kautta tilattujen palvelusuoritusten (kuten autopesu) tai tuotteiden toimitukseen soveltuvat kulloinkin voimassa olevat St1:n yleiset toimitusehdot ja tilauksen tekohetkellä voimassaolevat kyseisen palvelusuorituksen tai tuotteen määrittelyt ja kuvaukset, jotka löytyvät joko Sivustolta, Sovelluksesta tai palvelusuorituksen toimituspaikalta. 

Sivusto ja Sovellukset on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin Käyttöehtoihin sekä Sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

2 Käyttöehtojen soveltaminen

Kunkin Käyttäjän tulee lukea nämä Käyttöehdot. Käyttämällä Sivustoa tai Sovellusta Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

3. Muutosoikeudet

St1 varaa oikeuden muuttaa ja päivittää Sivustoa, Sovellusta ja niiden toiminnallisuutta tai näitä Käyttöehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

4 Tilaukset

Käyttäjä voi tilata Sivuston kautta St1:n palvelusuorituksia tai tuotteita, kuten ajoneuvojen pesuja. Käyttäjä voi saada tilauksen perusteella henkilökohtaisen numero- tai viivakoodin (”Koodi”), joka oikeuttaa palvelusuorituksen tai tuotteen vastaanottoon Sivustolla kuvatulla tavalla ja noudattaen Sivustolla tai käyttöpaikalla ilmoitettuja ehtoja ja ohjeita. Koodi on Käyttäjän käytettävissä Sivustolla kulloinkin ilmoitetun määräajan ja ilmoitetuissa toimipisteissä. 

Käyttäjä vastaa tilatessaan antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tekemänsä palvelusuorituksen tai tuotteen tilaus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä ilmoittamalla peruutuksesta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi tai kirjeitse osoitteeseen St1 Oy, Asiakaspalvelu, PL 68, 00521 Helsinki, Suomi. 

Peruutusoikeus koskee vain käyttämätöntä ja myyntikelpoista tuotetta tai palvelusuoritusta (kuten autopesu, Koodi tai useamman Koodin sisältävä paketti). Käyttäjän peruutusoikeuteen voidaan asettaa rajoituksia sellaisten kampanjoiden ja paljousalennusten osalta, joissa Käyttäjä ostaa suuremman määrän pienemmällä hinnalla. Näissä tapauksissa Käyttäjä voi peruuttaa vain kaikki kyseisen kampanjan tai alennuksen perusteella hankitut käyttämättömät ja myyntikelpoiset Koodit, tuotteet tai palvelusuoritukset.

5 Henkilötietojen käyttö

Sivustolla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen, Sivuston rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. 

Sivustolla voidaan kerätä henkilötietoja Käyttäjän rekisteröityessä tai jos Käyttäjä muutoin lähettää Sivuston kautta henkilötietojaan. St1 käsittelee henkilötietoja tilattujen palvelusuoritusten tai tuotteiden toteuttamiseen tai toimittamiseen, myynnin ja asiakasviestinnän automatisointiin, sekä muutoinkin tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. 

St1 varaa oikeuden käyttää Sivuston kautta saamiansa Käyttäjän henkilötietoja myös suoramarkkinointiin sekä myynnin ja muun liiketoiminnan kehittämiseen, ellei Käyttäjä sitä ole erikseen kirjallisesti kieltänyt. 

St1 voi käyttää tietojen käsittelyyn kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi St1:n lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää Käyttäjän suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen. 

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvataso on toteutettu tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Markkinoinnin kieltoilmoituksen voi tehdä sähköpostitse St1 Oy:n asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. 

St1 Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen tarkastuspyynnön osoitteeseen St1 Oy, Asiakaspalvelu, PL 68, 00521 Helsinki, Suomi tai skannattuna sähköpostitse St1 Oy:n asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi.

Käyttäjä vastaa siitä että hänen saamansa Koodit, tunnukset ja salasanat säilyvät luottamuksellisina ja henkilökohtaisina. Käyttäjää sitovat kaikki käyttäjälle annetuilla ja voimassa olevilla käyttäjätunnuksilla tai Sivustolle tai Sovellukseen muutoin rekisteröidyillä laitteilla tehdyt toimenpiteet kuten palvelusuoritusten tai tuotteiden tilaukset.

6 Immateriaalioikeudet

(1) St1 pidättää itsellään kaikki oikeudet Sivustoon ja Sovellukseen (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja muut immateriaalioikeudet) ja kaikkiin Sivustolla tai Sovelluksessa oleviin tai niiden kautta saatavissa oleviin tietoihin (mukaan lukien kaikki tekstit, kuvat ja logot). 

(2) Sivuston tai Sovelluksen sisältämiä tietoja ei saa kopioida, siirtää, julkaista, jakaa tai monistaa missään muodossa ilman St1:n etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta. 

(3) Käyttäjä myöntää St1:lle, sen konserniyhtiöille ja välttämättömille St1:n myöntämien käyttöoikeuksien haltijoille luvan käyttää Sivustolle tallennettuja Käyttäjän tai Käyttäjän edustaman organisaation tietoja, kuten tietoja Sivuston käytöstä ja sen kautta tehtyjen tilausten toteuttamiseen ja kehittämiseen näiden Käyttöehtojen henkilötietoja koskevien rajoitusten mukaisesti.

7  Käyttöoikeuden päättäminen

St1 on oikeutettu ilman eri ilmoitusta poistamaan minkä tahansa antamansa käyttöoikeuden välittömästi, mikäli sillä on perusteltu syy olettaa, että käyttöoikeutta käytetään väärin tai että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja.

8 Vastuunrajoitus

(1) St1, sen mikään edustaja tai alihankkija ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista mukaan lukien liikevoiton menetykset (vaikka se olisikin tietoinen näiden mahdollisuudesta), jotka ovat jollakin tavalla aiheutuneet mm. seuraavista syistä:

(i) Sivuston tai Sovelluksen käytöstä aiheutuneet viat, tietokonevirukset tai muut laitteiden ja ohjelmiston toimintahäiriöt;

(ii) Sivustosta tai Sovelluksesta tai niiden kautta saatavissa olevat tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita;

(iii) Käyttäjälle välitettyjen tietojen sieppaus, muuntaminen tai väärinkäyttö;

(iv) Sivuston tai Sovelluksen toiminta tai toimintakelvottomuus;

(v) Sivuston tai Sovelluksen väärinkäyttö;

(vi) Sivuston tai Sovelluksen soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin;

(vii) tiedon häviäminen; tai

(viii) kolmansien osapuolten esittämät Sivustoa tai Sovelluksen käyttöä koskevat vaatimukset.

(2) Vastuunrajoitus koskee myös St1:n yritysjohtoa ja työntekijöitä. Vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutunut St1:n tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

9 Maksaminen

Sivuston ja Sovelluksen maksupalvelun tarjoaa Verifone Finland Oy (0943819-9). Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä. Pankki- ja korttimaksujen vastaanottajana tiliotteella sekä mahdollisilla korttilaskuilla vastaanottajana näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle.

Maksupalvelun tarjoajan yhteystiedot:
Verifone Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa
Asiakaspalvelu: 0600 01 02 03
www.verifone.fi

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki Sivustoon, Sovellukseen ja näihin Käyttöehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.